Wynagrodzenie za poradę jest zawsze ustalane z Klientem przed rozpoczęciem usługi, na podstawie przejrzystych zasad.
 
Koszt porady uzależniony jest od czasu jej trwania i stopnia skomplikowania i wynosi od 80 zł. Do powyższych kwot doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 
Dla podmiotów wymagających stałego kontaktu z prawnikiem (forma cyklicznej obsługi w siedzibie Klienta) rozliczenie następuje na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.
 
Rozliczenie realizowane jest w sposób uzgodniony z Klientem przed rozpoczęciem usługi.