Kancelaria oferuje dla firm stałą obsługę prawną. Wśród firm, z którymi Kancelaria ma zaszczyt współpracować należy wymienić:
1. Instytucje komunalne
2. Firmy budowlane i deweloperskie
3. Wydawnictwa prasowe
4. Firmy transportowe
5. Spółdzielnie
6. Organy egzekucyjne
7. Stowarzyszenia
 
Kancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie wszystkich rodzajów spółek osobowych oraz kapitałowych, opiniowania i sporządzania umów handlowych, realizacji weksli, hipotek, zastawów, a także w postępowaniu przed Komornikiem Sądowym i Skarbowym.
 
Kancelaria ściśle współpracuje z biegłymi z zakresu księgowości, doradcami podatkowymi, jak również z biegłymi z innych specjalizacji.