Adwokat Adam Ziętka ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim w 1999r. Następnie, po ukończeniu wszystkich niezbędnych aplikacji prawniczych, rozpoczął wykonywanie zawodu prawnika jako Mecenas. Adwokat Adam Ziętka jest autorem bardzo wielu publikacji prasowych, dotyczących spraw karnych, cywilnych i rodzinnych. Więcej w zakładce PUBLIKACJE PRASOWE. Świadczenie usług na najwyższym poziomie zostało potwierdzone poprzez:
  • wpis na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze pod nr 352
  • wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod nr R- ZG-ZG -600
Podstawą świadczenia usług prawnych jest wieloletnie doświadczenie zdobyte na salach sądowych, przed wszystkim kategoriami Sądów Powszechnych w Polsce. Nadrzędnym celem Kancelarii jest skuteczne załatwienie sprawy powierzonej przez Klienta, poprzez natychmiastowe podjęcie działań w celu realizacji zleconych roszczeń, bądź ochrony przysługujących praw.
 
Priorytetem jest również zapewnienie Klientowi pełnego bezpieczeństwa i pewności, iż wszystkie przekazane przez Klienta informacje pozostaną bezwzględnie poufne.
 
Teren działania - obszar całego kraju, w tym reprezentacja przed SĄDEM NAJWYŻSZYM, TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM, a ponadto przed EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA.