Aktualności!

 

 


 Uwaga! Można dochodzić zwrotu również przedawnionych rat frankowych!
Potwierdza to chociażby  moja wygrana 27.07.22 procesu frankowego przeciwko BPH SA (dawniej GE Money Bank SA). A mianowicie w wyroku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zasądził na rzecz frankowiczów zwrot wszystkich wpłaconych przed 14 lat kwot tj. 166.746,25 zł (w tym nawet przedawnionych) oraz pełny zwrot kosztów.

 

 

x

Pomoc prawna w sprawach karnych

 
Zostałeś zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji, bądź tymczasowo aresztowany?
 
Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu natychmiastowej pomocy w sprawach karnych.
Polega ona na niezwłocznej interwencji w Komisariacie Policji, w Prokuraturze, Zakładzie Karnym,bądź przed Sądem Karnym. Zasadą jest, iż czym szybciej nastąpi kontakt z adwokatem, tym większe szanse na skuteczne załatwienie sprawy.
Wszystkie przekazane przez klienta informacje, pozostają bezwzględnie poufne.

Aktualności

Potwierdza to chociażby wczorajsza moja wygrana procesu frankowego przeciwko BPH SA (dawniej GE Money Bank SA). A mianowicie w wyroku z dnia 27.07.22 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zasądził na rzecz frankowiczów zwrot wszystkich wpłaconych przed 14 lat kwot tj. 166.746,25 zł (w tym nawet przedawnionych) oraz pełny zwrot kosztów.

  • Należy potwierdzić, iż również przedsiębiorcy mają możliwość dochodzenia przez Sądem uznania ich umów frankowych za nieważne (do tej pory ochrona ta przysługiwała głównie konsumentom). Powyższe wynika z pisemnego uzasadnienia do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022r pod sygn. III CZP 40/22.

Pomoc prawna w sprawach cywilnych

 
Masz zamiar wszcząć sprawę o zapłatę, odszkodowanie, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, spadkobranie?
 
Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej w sporach sądowych we wszystkich rodzajach spraw cywilnych. W szczególności należy wymienić reprezentację adwokata w sądzie w sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności, w sprawach o odszkodowanie, spadkobranie. Kancelaria świadczy usługi projektowania pism procesowych oraz analiz umów cywilnych.

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych

 
Przed tobą postępowanie rozwodowe, o podział majątku, kontakt z dziećmi, alimenty?
 
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych, wskutek wieloletniej reprezentacji klientów przed wszystkimi kategoriami Sądów Powszechnych w Polsce. Celem nadrzędnym jest zagwarantowanie klientowi poczucia bezpieczeństwa, wskutek należytej natychmiastowej ochrony prawnej i realizacji roszczeń prawnorodzinnych.