Należy potwierdzić, iż również przedsiębiorcy mają możliwość dochodzenia przez Sądem uznania ich umów frankowych za nieważne (do tej pory ochrona ta przysługiwała głównie konsumentom). Powyższe wynika z pisemnego uzasadnienia do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022r pod sygn. III CZP 40/22.